oceny oddziaływania na środowisko

OCHRONA I

KSZTAŁTOWANIE

ŚRODOWISKA

NAUTRALNEGO

WIELKOPOLSKI

STYL

DZIAŁANIA

OBNIŻKA od 1.11.2015r.!

Obsługa kompleksowa firm

wnioski o zezwolenie na zbieranie i odzysk odpadów

specjalna oferta

sprzedaż kominków LECHMA w cenach producenta

W celu uzyskania dokładniejszych informacji prosimy o kontakt:

606 289 606

Oferujemy wykonanie poniższych
prac projektowych, analitycznych
i dokumentacji:

  • Raporty oddziaływania na środowisko do decyzji środowiskowych
  • Opłaty środowiskowe - naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego, także zaległych
  • Dokumentacja ochrony powietrza atmosferycznego celem zgloszenia instalacji lub uzyskania pozwolenia
  • Operaty do uzyskania pozwolen wodnoprawnych
  • Ochrona przed hałasem - programy halasowe
  • Programy gospodarki odpadami
  • Pozwolenia zintegrowane dla nowych i istniejących przedsiębiorstw
  • Oceny oddziaływania na środowisko naturalne
  • Dotacje unijne
  • Wspólpraca w zakresie architektury i projektowania wnetrz.

InEkos Sp. z o.o. - Opłaty i Raporty środowiskowe